Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2006 Z. z. 504/2007 účinný od 15.11.2007 do 31.12.2008

Platnosť od: 15.11.2007
Účinnosť od: 15.11.2007
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2006 Z. z. 504/2007 účinný od 15.11.2007 do 31.12.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 504/2007 s účinnosťou od 15.11.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...

1.

V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

2.

Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z. Prepočet určenej minimálnej siete pre lôžka ...

3.

Za prílohu č. 4 sa vkladajú prílohy č. 5 a 6, ktoré znejú:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 751/2004 Z. z. Zoznam poskytovateľov ústavnej zdravotnej ...

Čl. II - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2007.

Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)  § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore