Nariadenie vlády Slovenskej republiky o registrácii odrôd pestovaných rastlín 50/2007 účinný od 15.01.2023 do 30.06.2023

Platnosť od: 01.02.2007
Účinnosť od: 15.01.2023
Účinnosť do: 30.06.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 50/2007 s účinnosťou od 15.01.2023 na základe 4/2023


Nový paragraf
§ 9d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. januára 2023


Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a druhého bodu, ktoré sa začali do 14. januára 2023, sa dokončia podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. januára 2023.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.


POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE ODRODOVÝCH SKÚŠOKČASŤ A
POĽNÉ PLODINY A ZELENINY
1.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a)

Vedecký názov Bežný názov Protokol CPVO Dactylis glomerata L. reznačka laločnatá TP 31/1 z 25. 3. 2021 Festuca arundinacea Schreb. kostrava trsteníkovitá TP 39/1 z 1. 10. 2015 Festuca filiformis Pourr. kostrava vláskovitá TP 67/1 z 23. 6. 2011 Festuca ovina L. kostrava ovčia TP 67/1 z 23. 6. 2011 Festuca pratensis Huds. kostrava lúčna TP 39/1 z 1. 10. 2015 Festuca rubra L. kostrava červená TP 67/1 z 23. 6. 2011 Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. kostrava drsnolistá TP 67/1 z 23. 6. 2011 Lolium multiflorum Lam. mätonoh mnohokvetý jednoročný a taliansky TP 4/2 z 19. 3. 2019 Lolium perenne L. mätonoh trváci TP 4/2 z 19. 3. 2019 Lolium x hybridum Hausskn. mätonoh hybridný TP 4/2 z 19. 3. 2019 Medicago sativa L. lucerna siata TP 6/1 z 22. 12. 2021 Medicago x varia T. Martyn lucerna menlivá TP 6/1 z 22. 12. 2021 Phleum nodosum L. timotejka uzlatá TP 34/1 z 22. 12. 2021 Phleum pratense L. timotejka lúčna TP 34/1 z 22. 12. 2021 Pisum sativum L. (partim) hrach siaty vrátane pelušky TP 7/2 rev. 3 zo 6. 3. 2020 Poa pratensis L. lipnica lúčna TP 33/1 z 15. 3. 2017 Trifolium pratense L. ďatelina lúčna TP 5/1 z 22. 12. 2021 Vicia faba L. bôb obyčajný TP 8/1 z 19. 3. 2019 Vicia sativa L. vika siata TP 32/1 z 19. 4. 2016 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. kvaka TP 89/1 z 11. 3. 2015 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. reďkev siata olejná TP 178/1 z 15. 3. 2017 Brassica napus L. (partim) repka olejka TP 36/3 z 21. 4. 2020 Cannabis sativa L. konopa siata TP 276/2 z 1. 2. 2022 Glycine max (L.) Merr. sója fazuľová TP 80/1 z 15. 3. 2017 Gossypium spp. bavlník TP 88/2 z 11. 12. 2020 Helianthus annuus L. slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002 Linum usitatissimum L. ľan siaty TP 57/2 z 19. 3. 2014 Sinapis alba L. horčica biela TP 179/1 z 15. 3. 2017 Avena nuda L. ovos nahý TP 20/3 zo 6. 3. 2020 Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch) ovos siaty a ovos červený TP 20/3 zo 6. 3. 2020 Hordeum vulgare L. jačmeň siaty TP 19/5 z 19. 3. 2019 Oryza sativa L. ryža siata TP 16/3 z 1. 10. 2015 Secale cereale L. raž siata TP 58/1 rev. z 27. 4. 2022 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor cirok dvojfarebný TP 122/1 z 19. 3. 2019 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse cirok sudánska tráva TP 122/1 z 19. 3. 2019 Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse hybridy ciroku dvojfarebného a ciroku sudánskej trávy TP 122/1 z 19. 3. 2019 xTriticosecale Wittm. ex A. Camus tritikale TP 121/3 z 27. 4. 2022 Triticum aestivum L. subsp. aestivum pšenica letná TP 3/5 z 19. 3. 2019 Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren pšenica tvrdá TP 120/3 z 19. 3. 2014 Zea mays L. (partim) kukurica siata TP 2/3 z 11. 3. 2010 Solanum tuberosum L. zemiak TP 23/3 z 15. 3. 2017
b)

Vedecký názov Bežný názov Protokol CPVO Allium cepa L. (skupina Cepa) cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená TP 46/2 z 1. 4. 2009 Allium cepa L. (skupina Aggregatum) šalotka TP 46/2 z 1. 4. 2009 Allium fistulosum L. cesnak zimný TP 161/1 z 11. 3. 2010 Allium porrum L. pór pestovaný TP 85/2 z 1. 4. 2009 Allium sativum L. cesnak kuchynský TP 162/1 z 25. 3. 2004 Allium schoenoprasum L. cesnak pažítkový TP 198/2 z 11. 3. 2015 Apium graveolens L. zeler voňavý stopkový TP 82/1 z 13. 3. 2008 Apium graveolens L. zeler voňavý buľvový TP 74/1 z 13. 3. 2008 Asparagus officinalis L. asparágus lekársky TP 130/2 zo 16. 2. 2011 Beta vulgaris L. repa obyčajná (cvikla) vrátane repy cheltenhamskej TP 60/1 z 1. 4. 2009 Beta vulgaris L. repy listové (repa obyčajná pravá zeleninová alebo repa obyčajná špenátová – mangold) TP 106/2 zo 14. 4. 2021 Brassica oleracea L. kel kučeravý TP 90/1 zo 16. 2. 2011 Brassica oleracea L. karfiol TP 45/2 rev. 2 z 21. 3. 2018 Brassica oleracea L. kapusta obyčajná špargľová alebo brokolica TP 151/2 rev. 2 z 21. 4. 2020 Brassica oleracea L. kel ružičkový TP 54/2 rev. z 15. 3. 2017 Brassica oleracea L. kaleráb TP 65/1 rev. z 15. 3. 2017 Brassica oleracea L. kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená TP 48/3 rev. z 25. 3. 2021 Brassica rapa L. kapusta čínska TP 105/1 z 13. 3. 2008 Capsicum annuum L. paprika ročná štipľavá alebo sladká TP 76/2 rev. 2 z 21. 4. 2020 Cichorium endivia L. čakanka štrbáková TP 118/3 z 19. 3. 2014 Cichorium intybus L. čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná) TP 172/2 z 1. 12. 2005 Cichorium intybus L. čakanka obyčajná siata listová (šalátová) TP 154/1 rev. 2 kor. zo 14. 4. 2021 Cichorium intybus L. čakanka obyčajná TP 173/2 z 21. 3. 2018 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai dyňa červená TP 142/2 rev. 2 zo 14. 4. 2021 Cucumis melo L. melón cukrový TP 104/2 rev. 2 z 25. 3. 2021 Cucumis sativus L. uhorky siate a uhorky nakladačky TP 61/2 rev. 2 z 19. 3. 2019 Cucurbita maxima Duchesne tekvica obrovská TP 155/1 z 11. 3. 2015 Cucurbita pepo L. tekvica obyčajná pravá – špargľová alebo patizónová TP 119/1 rev. z 19. 3. 2014 Cynara cardunculus L. artičoky zeleninové a artičoky kardové TP 184/2 rev. zo 6. 3. 2020 Daucus carota L. mrkva obyčajná a mrkva obyčajná kŕmna TP 49/3 z 13. 3. 2008 Foeniculum vulgare Mill. fenikel obyčajný TP 183/2 zo 14. 4. 2021 Lactuca sativa L. šalát siaty TP 13/6 rev. 3 z 27. 4. 2022 Solanum lycopersicum L. rajčiak jedlý TP 44/4 rev. 5 zo 14. 4. 2021 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill petržlen záhradný TP 136/1 z 21. 3. 2007 Phaseolus coccineus L. fazuľa šarlátová TP 9/1 z 21. 3. 2007 Phaseolus vulgaris L. fazuľa záhradná kríčkovitá a fazuľa záhradná tyčová TP 12/4 z 27. 2. 2013 Pisum sativum L. (partim) hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý cukrový TP 7/2 rev. 3 zo 6. 3. 2020 Raphanus sativus L. reďkev siata pravá, reďkev siata čierna TP 64/2 rev. kor. z 11. 3. 2015 Rheum rhabarbarum L. rebarbora vlnitá TP 62/1 z 19. 4. 2016 Scorzonera hispanica L. hadomor španielsky TP 116/1 z 11. 3. 2015 Solanum melongena L. ľuľok baklažánový alebo baklažán TP 117/1 z 13. 3. 2008 Spinacia oleracea L. špenát siaty TP 55/5 rev. 4 zo 27. 4. 2022 Valerianella locusta (L.) Laterr valeriánka poľná TP 75/2 z 21. 3. 2007 Vicia faba L. (partim) bôb obyčajný TP 206/1 z 25. 3. 2004 Zea mays L. (partim) kukurica cukrová a kukurica pukancová TP 2/3 z 11. 3. 2010 Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner podpníky pre rajčiaky TP 294/1 rev. 5 zo 14. 4. 2021 Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne vnútrodruhové hybridy Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne na použitie ako podpníky TP 311/1 z 15. 3. 2017
2.
Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a)

Vedecký názov Bežný názov Metodika UPOV Beta vulgaris L. repa kŕmna TG/150/3 zo 4. 11. 1994 Agrostis canina L. psinček psí TG/30/6 z 12. 10. 1990 Agrostis gigantea Roth psinček obrovský TG/30/6 z 12. 10. 1990 Agrostis stolonifera L. psinček poplazový TG/30/6 z 12. 10. 1990 Agrostis capillaris L. psinček obyčajný tenučký TG/30/6 z 12. 10. 1990 Bromus catharticus Vahl stoklas preháňavý TG/180/3 zo 4. 4. 2001 Bromus sitchensis Trin. stoklas sitkanský TG/180/3 zo 4. 4. 2001 xFestulolium Asch. et Graebn. kostravovec TG/243/1 z 9. 4. 2008 Lotus corniculatus L. ľadenec rožkatý TG/193/1 z 9. 4. 2008 Lupinus albus L. lupina biela TG/66/4 z 31. 3. 2004 Lupinus angustifolius L. lupina úzkolistá TG/66/4 z 31. 3. 2004 Lupinus luteus L. lupina žltá TG/66/4 z 31. 3. 2004 Medicago doliata Carmign. lucerna tŕňovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006 Medicago italica (Mill.) Fiori lucerna talianska TG/228/1 z 5. 4. 2006 Medicago littoralis Rohde ex Loisel lucerna pobrežná TG/228/1 z 5. 4. 2006 Medicago lupulina L. lucerna ďatelinová TG/228/1 z 5. 4. 2006 Medicago murex Willd. lucerna guľatá TG/228/1 z 5. 4. 2006 Medicago polymorpha L. lucerna najmenšia TG/228/1 z 5. 4. 2006 Medicago rugosa Desr. lucerna vráskavá TG/228/1 z 5. 4. 2006 Medicago scutellata (L.) Mill. lucerna štítovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006 Medicago truncatula Gaertn. lucerna súdkovitá TG/228/1 z 5. 4. 2006 Trifolium repens L. ďatelina plazivá TG/38/7 z 9. 4. 2003 Trifolium subterraneum L. ďatelina podzemná TG/170/3 zo 4. 4. 2001 Phacelia tanacetifolia Benth. facélia vratičolistá TG/319/1 z 5. 4. 2017 Arachis hypogaea L. podzemnica olejná TG/93/4 z 9. 4. 2014 Brassica juncea (L.) Czern kapusta sitinová TG/335/1 zo 17. 12. 2020 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs repica olejnatá TG/185/3 zo 17. 4. 2002 Carthamus tinctorius L. požlt farbiarsky TG/134/3 z 12. 10. 1990 Papaver somniferum L. mak siaty TG/166/4 z 9. 4. 2014
b)

Vedecký názov Bežný názov Metodika UPOV Brassica rapa L. okrúhlica TG/37/10 zo 4. 4. 2001
3.
Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v prvom a druhom bode, sa vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.

4.
Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa skúšajú a hodnotia tieto požiadavky:

a)
úroda,

b)
rezistencia voči škodlivým organizmom,

c)
správanie sa vzhľadom na faktory vo fyzickom prostredí,

d)
Vo výsledkoch overovania hospodárskej hodnoty odrody sa uvedú aj použité metódy overovania hospodárskej hodnoty.

5.
Pri vykonávaní skúšok DUS podľa prvého bodu sa skúšajú a hodnotia všetky znaky odrody, ktoré sú uvedené v protokoloch CPVO. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa druhého odseku sa povinne skúšajú a hodnotia tie znaky odrody, ktoré sú v metodikách UPOV označené symbolom „*“.

6.
Znaky podľa piateho bodu sa hodnotia, ak ich hodnotenie nie je znemožnené stupňom prejavu niektorého iného znaku a ak vyjadreniu stupňa prejavu hodnoteného znaku nebránia environmentálne podmienky, v ktorých sa skúška vykonáva.

7.
Protokoly CPVO a metodiky UPOV sú uložené v sídle kontrolného ústavu a sú verejne prístupné na internetovej stránke CPVO www.cpvo.europa.eu a na internetovej stránke UPOV www.upov.int.


ČASŤ B
VINIČ
HLAVA I
MORFOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI
1.
Rašenie listových púčikov na rastúcich výhonoch dlhých 10 až 20 cm

1.1
tvar

1.2
farba (pri otvorení, aby bolo možné pozorovať antokyan)

1.3
chĺpkatosť

2.
Bylinný výhon v dobe kvetu

2.1
priečny prierez (tvar a obrys)

2.2
chĺpkatosť

3.
Drevitý výhon

3.1
povrch

3.2
internódium

4.
Rozmiestnenie úponkov

5.
Mladé listy na vrchole rastúceho výhonu dlhého 10 až 30 cm (prvé 3 listy od miesta tvorenia listového púčika počítané od tohto bodu)

5.1
farba

5.2
chĺpkatosť

6.
Dospelý list (medzi 8 a 11 kolienkom)

6.1
fotografia

6.2
nákres alebo priama tlač so stupnicou

6.3
celkový tvar

6.4
počet lalokov

6.5
stopkový výkrojok

6.6
hĺbka vrchných a spodných výkrojkov

6.7
chĺpkatosť spodného povrchu

6.8
povrch

6.9
bočné zúbkovanie

7.
Kvet

pohlavie
8.
Strapec v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

8.1
fotografia (so stupnicou)

8.2
tvar

8.3
veľkosť

8.4
stopka (dĺžka)

8.5
priemerná hmotnosť v gramoch

8.6
oddeľovanie od stopky

8.7
kompaktnosť strapca

9.
Bobuľa v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

9.1
fotografia (so stupnicou)

9.2
tvar

9.3
tvar s uvedením priemernej hmotnosti

9.4
farba

9.5
šupka (pri stolových odrodách)

9.6
počet semien (pri stolových odrodách)

9.7
dužina

9.8
šťavnatosť

9.9
chuť (vôňa)

10.
Semená (pri muštových odrodách a stolových odrodách): fotografia z dvoch strán a z profilu (so stupnicou)

HLAVA II
FYZIOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI
1.
Posudzovanie rastu

a)
Pozorovanie fenologických fáz

Fenologické fázy sú pozorované v porovnaní s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami
1.
so zreteľom na Nemecko:

1.1
biele odrody viniča – Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau

1.2
modré odrody viniča – Blauer Spätburgunder

2.
pokiaľ ide o Grécko:

2.1
biele odrody viniča – Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay

2.2
modré odrody viniča – Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

2.3
stolové odrody viniča – Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

3.
pokiaľ ide o Španielsko:

3.1
biele odrody viniča – Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

3.2
modré odrody viniča – Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

3.3
odrody stolového hrozna – Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

4.
so zreteľom na Francúzsko:

4.1
biele odrody viniča – Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

4.2
modré odrody viniča – Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache noir

4.3
stolové odrody viniča – Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

5.
so zreteľom na Taliansko:

3.1
biele odrody viniča – Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

3.2
modré odrody viniča – Barbera, Merlot, Sangiovese

3.3
stolové odrody viniča – Regina, Chasselas dorato, Cardinal

6.
biele odrody viniča – Riesling, Müller-Thurgau.

b)
Doba pučania

Dátum, kedy polovica očiek pri normálnom reze pučí, vnútorné chĺpky sú viditeľné v porovnaní s kontrolnými odrodami.
c)
Doba plného kvitnutia

Dátum, kedy pri určitom počte rastlín je polovica kvetov otvorených v porovnaní s kontrolnými odrodami.
d)
Zrelosť (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

Okrem doby zrelosti by sa mala hodnotiť aj hustota alebo pravdepodobný stupeň cukornatosti muštu, jeho kyslosť a príslušná úroda hrozna vyjadrená v kilogramoch na hektár porovnaná s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami poskytujúcimi podobné úrody.
2.
Pestovateľské znaky

1.
Vzrast

2.
Pestovateľský tvar (vedenie) (poloha prvého plodonosného púčika, preferovaný rez)

3.
Produkcia

a.
pravidelnosť

b.
výnos

c.
anomálie

4.
Rezistencia alebo náchylnosť

a.
k nevhodným podmienkam

b.
ku škodcom

c.
k praskaniu bobúľ

5.
Správanie počas vegetatívneho rozmnožovania

a.
vrúbľovanie

b.
rozmnožovanie odrezkami

3.
Použitie

1.
Ako muštové odrody

2.
Ako stolové odrody

3.
Ako podpníky

4.
Na priemyselné spracovanie

HLAVA III
MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONANIE KONTROLY
1.
Ekologické informácie

1.
miesto

2.
geografické podmienky

a.
zemepisná dĺžka

b.
zemepisná šírka

c.
nadmorská výška

d.
expozícia a sklon

3.
klimatické podmienky

4.
typ pôdy

2.
Technické metódy

1.
Pre muštové odrody a stolové odrody

a.
24 krov viniča podľa možnosti na niekoľkých rôznych podpníkoch

b.
minimálne tri roky produkcie

c.
minimálne dve miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

d.
odoberanie vrúbľov by malo byť skúšané minimálne na troch odrodách podpníkov

2.
Pre podpníky

a.
päť krov viniča s minimálne dvoma typmi spôsobov vedenia

b.
päť rokov po vysadení

c.
tri miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

d.
odoberanie vrúbľov by malo byť skúšané s minimálne tromi odrodami vrúbľov

ČASŤ C
OVOCNÉ DRUHY
1.

Citrónovník TP/203/1 z 18. 11. 2004 Jahoda TP/22/3 z 28. 11. 2012 Jabloň TP/14/2 z 14. 3. 2006 Oliva európska TP/99/1 z 28. 11. 2012 Citrónovníkovec TP/83/1 z 18. 11. 2004 Mandľa TP/56/1 z 28. 11. 2012 Marhuľa obyčajná TP/70/2 z 13. 3. 2008 Čerešňa vtáčia TP/35/2 z 15. 11. 2006 Višňa TP/230/1 z 15. 11. 2006 Slivka domáca TP/41/1 z 6. 11. 2003 Broskyňa obyčajná TP/53/2 Rev z 11. 3. 2015 Slivka čínska (japonská) TP/84/2 z 28. 11. 2012 Hruška TP/15/1 z 27. 3. 2003 Ríbezľa čierna TP/40/2 z 1. 4. 2009 Ríbezľa červená a biela TP/52/2 z 28. 11. 2012
2.

Gaštan jedlý TG/124/3 z 6. 10. 1989 Lieska obyčajná TG/71/3 z 28. 3. 1979 Dula podlhovastá TG/100/4 z 9. 4. 2003 Figovník obyčajný TG/265/1 z 24. 3. 2010 Kumkvát TG/290/1 z 20. 3. 2013 Orech kráľovský TG/125/6 z 24. 3. 1999 Černica TG/73/7 z 5. 4. 2006
3.
Skúšky DUS sa v prípade druhu Pistácia pravá a druhu Brusnica vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.


Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).
2.


Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
3.


Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení
4.


Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
5.


Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
6.


Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
7.


Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
8.


Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
9.


Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008) v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/166/EÚ z 2. apríla 2013 (Ú. v. EÚ L 94, 4. 4. 2013).
10.


Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
11.


Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
12.


Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení
13.


Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).
14.


Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).
15.


Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).
16.


Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).
17.


Smernica Komisie 2009/97/ES z 3. augusta 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009).
18.


Smernica Komisie 2010/46/EÚ z 2. júla 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 169, 3. 7. 2010).
19.


Vykonávacia smernica Komisie 2011/68/EÚ z 1. júla 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 175, 2. 7. 2011).
20.


Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).
21.


Vykonávacia smernica Komisie 2012/44/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).
22.


Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).
23.


Vykonávacia smernica Komisie 2013/57/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 312, 21. 11. 2013).
24.


Vykonávacia smernica Komisie 2014/105/EÚ zo 4. decembra 2014, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 349, 5. 12. 2014).
25.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1168 z 15. júla 2015, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 188, 16. 7. 2015).
26.


Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd (Ú. v. EÚ L 298,16. 10. 2014).
27.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/1914 z 31. októbra 2016, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 296, 1. 11. 2016).
28.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L 327, 2. 12. 2016).
29.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/100 z 22. januára 2018, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES, resp. článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 17, 23. 1. 2018).
30.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/114 z 24. januára 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019).
31.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Ú. v. EÚ L 160, 18. 6. 2019).
32.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/1985 z 28. novembra 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 308, 29. 11. 2019).
33.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/432 z 23. marca 2020, ktorou sa mení smernica Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „zelenina“ a zoznam rodov a druhov v článku 2 ods. 1 písm. b) (Ú. v. EÚ L 88, 24. 3. 2020).
34.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/746 zo 6. mája 2021, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny, a ktorou sa mení smernica 2003/90/ES, pokiaľ ide o niektoré botanické názvy rastlín (Ú. v. EÚ L 160, 7. 5. 2021).
35.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/415 z 8. marca 2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS na účely prispôsobenia taxonomických skupín a názvov určitých druhov osív a burín vývoju vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 81, 9. 3. 2021).
36.


Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2022/905 z 9. júna 2022, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 10. 6. 2022).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore