Všetky konsolidované znenia predpisu 5/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.01.2023 účinný od 15.01.2023
MENU
Hore