Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 396/2023 účinný od 01.12.2023

Platnosť od: 13.10.2023
Účinnosť od: 01.12.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 396/2023 účinný od 01.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 396/2023 s účinnosťou od 01.12.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky sa mení takto:

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2k nariadeniu vlády č. 449/2019 Z. z.
ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké meno Slovenské meno
Arion lusitanicus slizovec iberský
Chrysemys picta korytnačka maľovaná
Gasterosteus aculeatus pichľavka siná
Mustela vision norok americký
Neogobius fluviatilis býčko piesočný
Neogobius gymnotrachelus býčko nahotemenný
Neogobius kessleri býčko hlavatý
Neogobius melanostomus býčko čiernoústy
Sinanodonta woodiana škľabka ázijská
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore