Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov 393/2013 účinný od 31.12.2013

Platnosť od: 30.11.2013
Účinnosť od: 31.12.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Integračné smernice, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov 393/2013 účinný od 31.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 393/2013 s účinnosťou od 31.12.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výkon motorov ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie ...

§ 2

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe. ...

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2013.

Robert Fico v. r.

Prílohy

    Príloha k nariadeniu vlády č. 393/2013 Z. z.

    ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

    1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní ...

    2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore