Všetky konsolidované znenia predpisu 39/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 03.02.2023 účinný od 03.02.2023
MENU
Hore