Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby 372/1992 účinný od 15.07.1992

Platnosť od: 15.07.1992
Účinnosť od: 15.07.1992
Autor: Vláda České republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby 372/1992 účinný od 15.07.1992
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 372/1992 s účinnosťou od 15.07.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

České republiky

kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, (dále ...

§ 1

Příslušným úřadem podle zákona je okresní úřad, v hlavním městě Praze obvodní úřad, ...

§ 2
(1)

Okresní úřad vede evidenci občanů povinných výkonem civilní služby, jejichž prohlášení ...

(2)

Okresní úřad vede v evidenci občanů povinných výkonem civilní služby údaje o průběhu civilní ...

(3)

Změní-li občan povinný výkonem civilní služby místo trvalého pobytu mimo územní obvod okresního ...

(4)

Okresní úřad vede evidenci organizací, ve kterých lze civilní službu vykonat a které mají sídlo ...

§ 3

Okresní úřad při vydávání povolávacího příkazu k nástupu výkonu civilní služby dbá, ...

§ 4

Okresní úřad může ze zdravotních důvodů povolit odklad, přerušení nebo zproštění výkonu ...

§ 5
(1)

Organizace, v níž se vykonává civilní služba, je povinna zajistit občanu tuto službu vykonávajícímu ...

(2)

Pokud organizace nezajistí ubytování v místě výkonu civilní služby, hradí občanu vykonávajícímu ...

(3)

Pokud organizace nezajistí bezplatné stravování a ubytování, je povinna občanu vykonávajícímu ...

(4)

Náhrady uvedené v odstavci 1 větě první a v odstavci 3 budou organizací vypláceny patnáctý ...

§ 6
(1)

Občané v civilní službě mají nárok na řádnou dovolenou6) v délce 21 kalendářních dnů za ...

(2)

Občanu v civilní službě se může poskytnout zvláštní dovolená7) v délce dvou kalendářních ...

(3)

Po dobu řádné i zvláštní dovolené náleží občanu vykonávajícímu civilní službu náhrada ...

(4)

Řádná a zvláštní dovolená se započítává do doby služby.

§ 7
(1)

Na poskytování léčebně preventivní péče občanům vykonávajícím civilní službu se vztahují ...

(2)

Trvá-li pracovní neschopnost občana vykonávajícího civilní službu déle než tři měsíce, ...

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Pithart v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 odst. 5 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
  • 2)  § 5 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb.
  • 3)  § 26 směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR, o posuzování zdravotní ...
  • 4)  § 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.
  • 5)  § 7 odst. 3 zákona č. 18/1992 Sb.
  • 6)  § 9 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.
  • 7)  § 9 odst. 3 zákona č. 18/1992 Sb.
  • 8)  § 10 odst. 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
Načítavam znenie...
MENU
Hore