Všetky konsolidované znenia predpisu 361/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2023 účinný od 01.10.2023
2 15.09.2023 účinný od 15.09.2023 do 30.09.2023
MENU
Hore