Všetky konsolidované znenia predpisu 360/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.09.2023 účinný od 15.09.2023
MENU
Hore