Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024 357/2023 účinný od 15.09.2023

Platnosť od: 13.09.2023
Účinnosť od: 15.09.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024 357/2023 účinný od 15.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 357/2023 s účinnosťou od 15.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024

Vláda Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1
(1)

Metodika zisťovania hodnôt a parametrov do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona je uvedená v prílohe č. 1.

(2)

Hodnoty váh do vzorca ustanoveného v prílohe č. 3 zákona sú

a)

37,5 % pre dosiahnutý športový úspech (A),

b)

70 % pre domáci záujem o šport (B),

c)

30 % pre zahraničný záujem o šport (C).

(3)

Metodika výpočtu príspevku uznanému športu vrátane maximálneho možného medziročného poklesu a nárastu príspevku uznanému športu, maximálneho percentuálneho podielu príspevku uznanému športu a minimálnej hodnoty príspevku uznanému športu je uvedená v prílohe č. 2.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2023.

Ľudovít Ódor v. r.

Prílohy

Načítavam znenie...
MENU
Hore