Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 315/2022 účinný od 01.10.2022

Platnosť od: 24.09.2022
Účinnosť od: 01.10.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 315/2022 účinný od 01.10.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 315/2022 s účinnosťou od 01.10.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

Vláda Slovenskej republiky podľa § 36a ods. 1, 3 a 9 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa suma „8 eur“ nahrádza sumou „10 eur“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa suma „4 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.
3.
V § 1 ods. 2 písm. a) sa suma „570 eur“ nahrádza sumou „710 eur“.
4.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa suma „860 eur“ nahrádza sumou „1 080 eur“.
5.
V § 1 ods. 2 písm. c) sa suma „1 140 eur“ nahrádza sumou „1 430 eur“.
6.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa suma „1 430 eur“ nahrádza sumou „1 790 eur“.
7.
V § 4 sa slová „30. septembra 2022“ nahrádzajú slovami „28. februára 2023“.
8.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a
Za ubytovanie odídenca poskytnuté do 30. septembra 2022 sa príspevok poskytne podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 30. septembra 2022.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2022.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore