Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch 312/2006 účinný od 31.05.2006

Platnosť od: 28.05.2006
Účinnosť od: 31.05.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch 312/2006 účinný od 31.05.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 312/2006 s účinnosťou od 31.05.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na osvetľovacie zariadenia a zariadenia svetelnej signalizácie na poľnohospodárskych ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory ...

§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)

traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami, nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma ...

b)

osvetľovacími zariadeniami a zariadeniami svetelnej signalizácie

1.

svetlomety, ktoré fungujú ako diaľkové svetlomety alebo stretávacie svetlomety, a elektrické vláknové ...

2.

koncové obrysové svietidlá,

3.

predné bočné obrysové svietidlá,

4.

zadné bočné obrysové svietidlá,

5.

brzdové svietidlá,

6.

smerové svietidlá,

7.

odrazové sklá,

8.

osvetlenia zadnej tabuľky s evidenčným číslom,

9.

predné hmlové svietidlá a vláknové žiarovky pre tieto svietidlá,

10.

zadné hmlové svietidlá,

11.

spätné svietidlá,

12.

parkovacie svietidlá.

§ 3
(1)

Svetlomety, ktoré fungujú ako diaľkové svetlomety alebo stretávacie svetlomety, a elektrické vláknové ...

(2)

Špeciálne svetlomety, skonštruované na zabezpečenie diaľkového svetlometu aj stretávacieho svetlometu ...

(3)

Koncové obrysové svietidlá, predné bočné obrysové svietidlá, zadné bočné obrysové svietidlá ...

(4)

Smerové svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného ...

(5)

Odrazové sklá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného ...

(6)

Osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom musí byť označené značkou typového schválenia ...

(7)

Predné hmlové svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa ...

(8)

Zadné hmlové svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa ...

(9)

Spätné svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného ...

(10)

Parkovacie svietidlá musia byť označené značkou typového schválenia ES komponentu podľa osobitného ...

§ 4
(1)

Udelenie typového schválenia ES vozidla10) pre typ traktora vzťahujúceho sa na osvetľovacie zariadenia ...

(2)

Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla12) ...

§ 5

Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho ...

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. mája 2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné svetlomety ...
 • 2)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2006 Z. z. o technických požiadavkách na doplnkové ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 306/2006 Z. z. o technických požiadavkách na smerové ...
 • 4)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 Z. z. o technických požiadavkách na odrazové ...
 • 5)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2006 Z. z. o technických požiadavkách na svietidlá ...
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2006 Z. z. o technických požiadavkách na predné hmlové ...
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zadné svietidlá ...
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné ...
 • 9)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2006 Z. z. o technických požiadavkách na parkovacie ...
 • 10)  § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky ...
 • 11)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž ...
 • 12)  § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.
 • 13)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore