Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov 309/2010 účinný od 01.09.2010

Platnosť od: 02.07.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov 309/2010 účinný od 01.09.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 309/2010 s účinnosťou od 01.09.2010
MENÍ:
286/2004 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov 286/2004 účinný od 01.06.2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
JE VYKONÁVANÝ:
311/2001 Z. z. Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2023 Zákonník práce
Načítavam znenie...
MENU
Hore