Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 296/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 27.08.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 296/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 296/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore