Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 296/2002 účinný od 01.07.2002


Platnosť od: 18.06.2002
Účinnosť od: 01.07.2002
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 296/2002 účinný od 01.07.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 296/2002 s účinnosťou od 01.07.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

1.

V § 1 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych ...

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.

2.

V § 1 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".

3.

V § 1 ods. 4 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".

4.

V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka tej časti dokumentácie, ...

5.

V § 4 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „s požiadavkami technických predpisov".

6.

V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „pri" vkladá slovo „elektrických".

7.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) S účinnosťou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na zariadenia, ...

8.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a Na výrobky, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ...

9.

V § 6 ods. 1 v poslednej vete sa za slovo „pripraví" vkladajú slová „v štátnom jazyku alebo ...

10.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Do 30. júna 2003 možno na trh uvádzať aj tie zariadenia, ochranné systémy a prístroje ...

11.

V prílohe č. 1 nadpis znie:

„KRITÉRIÁ URČUJÚCE KLASIFIKÁCIU SKUPÍN ZARIADENÍ DO KATEGÓRIÍ“.

12.

V prílohe č. 2 v bode 1.0.6 písm. b) v prvej a druhej vete sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú ...

13.

V prílohe č. 4 v bode 1 sa vypúšťa veta „Ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca ...

14.

V prílohe č. 4 v bode 4.2 sa v úvodnej vete za slová „autorizovanej osobe" vkladajú slová „na ...

15.

V prílohe č. 7 v bode 3.4 sa vypúšťa veta „Ako výrobca môže konať aj dovozca, ak ho výrobca ...

16.

Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 117/2001 Z. z. ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC Týmto nariadením ...

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore