Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 295/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023

Platnosť od: 27.08.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.08.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 295/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 295/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2023 platová tarifa uvedená v prílohe č. 1.

§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 2 a prílohy č. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č.1 k nariadeniu vlády č. 295/2022 Z. z.

  PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa
  1. 640,50
  2. 674,50
  3. 786,50
  4. 834,50
  5. 940,00
  6. 1 006,50
  7. 1 143,00
  8. 1 299,00
  9. 1 478,00

Načítavam znenie...
MENU
Hore