Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 29/2011 účinný od 15.02.2011

Platnosť od: 12.02.2011
Účinnosť od: 15.02.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 29/2011 účinný od 15.02.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 29/2011 s účinnosťou od 15.02.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
Krmivo určené na osobitné nutričné účely1) (ďalej len „diétne krmivo“) sa môže uvádzať ...
a)

je jeho zamýšľané použitie podľa prílohy č. 1 časti B stĺpca 1 a spĺňa špecifické ustanovenia ...

b)

spĺňa všeobecné ustanovenia podľa prílohy č. 1 časti A.

§ 2

Kategórie kŕmnych surovín uvedené v prílohe č. 2 možno používať2) na označovanie kŕmnych ...

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe ...

§ 4

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády ...

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2011.

Iveta Radičová v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 3 ods. 2 písm. n) a o) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla ...
  • 2)  Čl. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 454/2010 z 26. mája 2010 o prechodných opatreniach podľa nariadenia ...
  • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore