Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 282/2010 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 24.06.2010
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd 282/2010 účinný od 01.01.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 282/2010 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 452/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona ...

§ 1
(1)

Prahové hodnoty pre anorganické látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia sú uvedené ...

(2)

Zoznam útvarov podzemných vôd je uvedený v prílohe č. 2.

§ 1a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 282/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred ...

  2.

  Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore