Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 276/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 18.06.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 276/2010 účinný od 01.01.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 276/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. c) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak toto nariadenie vlády ...

2.

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ...

3.

V prílohe č. 3a v tabuľke sa vypúšťa šiesty riadok.

4.

Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. VZOREC NA VÝPOČET PODIELU OBCE NA VÝNOSE ...

Čl. II - Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore