Všetky konsolidované znenia predpisu 268/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 24.09.2012 účinný od 24.09.2012
MENU
Hore