Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi 252/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.03.2008

Platnosť od: 29.04.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 31.03.2008
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Veterinárna starostlivosť, Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi 252/2004 účinný od 01.05.2004 do 31.03.2008
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 252/2004 s účinnosťou od 01.05.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ...

§ 1
Úhradu za vykonanie štátnych veterinárnych činností1) tvorí:
a)

paušálna úhrada za úkon,

b)

hodinová sadzba,

c)

úhrada výdavkov za tovary a služby.2)

§ 2
(1)

Paušálna úhrada patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní štátnych veterinárnych ...

(2)

Sadzby paušálnych úhrad za jeden úkon pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností sú ...

§ 3
(1)

Hodinová sadzba za vykonávanie štátnych veterinárnych činností sa ustanovuje na 112 Sk.

(2)

Popri paušálnej úhrade patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní štátnych veterinárnych ...

a)

prílohy č. 2 časti A v každom prípade,

b)

prílohy č. 2 časti B len v prípade, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako desať, ...

c)

prílohy č. 2 časti C len v prípade, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako päť. ...

(3)

Pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností môže súkromný veterinárny lekár účtovať ...

§ 4

Úhrada výdavkov za tovary a služby, a to cestovné3) a výdavky na biopreparáty a použitý materiál, ...

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 10 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov ...
  • 2)  § 3 ods. 4 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 4 ods. 1 písm. a) a § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Načítavam znenie...
MENU
Hore