Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa 251/2014 účinný od 30.09.2014

Platnosť od: 25.09.2014
Účinnosť od: 30.09.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa 251/2014 účinný od 30.09.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 251/2014 s účinnosťou od 30.09.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ...

V prílohe v definícii veličiny "r" na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2014.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore