Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách 236/2005 účinný od 15.06.2005


Platnosť od: 09.06.2005
Účinnosť od: 15.06.2005
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách 236/2005 účinný od 15.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 236/2005 s účinnosťou od 15.06.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

§ 1
(1)

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky zdroje tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej ...

(2)

Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a)

elektrické odporové zdroje tepla,

b)

tepelné čerpadlá,

c)

zdroje tepla využívajúce obnoviteľné energetické zdroje,

d)

prípojky k sieti diaľkového vykurovania.

§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)

nepriemyselnou budovou budova, ktorá sa používa prevažne na inú ako výrobnú činnosť,

b)

zdrojom tepla teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho ...

c)

menovitým výkonom najvyšší nepretržitý tepelný výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť ...

d)

čiastočným výkonom vyjadreným v percentách pomer medzi výkonom zdroja tepla a menovitým výkonom, ...

e)

účinnosťou pomer medzi tepelným výkonom odovzdaným teplonosnému médiu v zdroji a zodpovedajúcim ...

f)

požadovanou účinnosťou účinnosť udávaná výrobcom alebo dovozcom pri menovitom výkone a pri ...

g)

rozvodom tepla vnútorný rozvod tepla a teplej úžitkovej vody, potrubie a zásobníky tepla a teplej ...

§ 3
(1)

Zdroje tepla musia spĺňať požadovanú účinnosť zaručenú výrobcom alebo dovozcom.

(2)

Požadovaná účinnosť zdrojov tepla schopných využívať rôzne formy energie sa vzťahuje na každú ...

(3)

Požadovaná účinnosť kombinovaných zdrojov tepla a elektriny používaných v budovách sa vzťahuje ...

(4)

Výrobca alebo dovozca zabezpečí kontrolu požadovanej účinnosti zdroja tepla v štádiu jeho výroby. ...

(5)

Zdroje tepla podliehajúce kontrole v čase výroby nemôžu byť ponúkané na predaj, ak nevyhoveli ...

(6)

Pri inštalácii zdroja tepla, ktorý podlieha kontrole počas výroby, prevádzkovateľ zdroja tepla ...

(7)

Zdroje tepla, ktoré nepodliehajú kontrole v štádiu výroby, musia byť skontrolované na dosiahnutie ...

(8)

Odborne spôsobilá osoba na kontrolu dosiahnutia požadovanej účinnosti je príspevková organizácia ...

(9)

Pred vykonaním kontroly musí byť zdroj tepla prevádzkyschopný vzhľadom na bezpečnosť a ochranu ...

(10)

Odborne spôsobilá osoba oznámi požiadavky na prípravu zdroja tepla na vykonanie kontroly prevádzkovateľovi ...

(11)

Z kontroly dosiahnutia požadovanej účinnosti vyhotoví odborne spôsobilá osoba správu a kontrolný ...

(12)

Kontrolný štítok obsahuje

a)

identifikačné údaje výrobcu,

b)

typ zdroja tepla a rok jeho výroby,

c)

menovitý výkon zdroja v kW pre každý druh používanej primárnej energie,

d)

druh a charakteristiku používanej primárnej energie,

e)

maximálnu teplotu teplonosného média,

f)

spotrebu zdroja tepla počas prevádzky na menovitý výkon,

g)

účinnosť zdroja pri menovitom výkone,

h)

spotrebu zdroja tepla počas prevádzky na čiastočný výkon,

i)

čiastočný výkon zdroja v kW pre každý druh používanej primárnej energie,

j)

účinnosť zdroja pri čiastkovom výkone,

k)

potvrdenie kontroly a identifikáciu odborne spôsobilej osoby, ktorá ju vykonala.

(13)

Správa z kontroly okrem náležitostí podľa odseku 12 obsahuje aj

a)

postup výkonu kontroly,

b)

vzorec použitý na výpočet strát a

c)

výsledky kontroly s návrhom odporučenia na uvedenie alebo neuvedenie zariadenia do trvalej prevádzky ...

(14)

Odborne spôsobilá osoba vyhotoví správu z kontroly v troch rovnopisoch. Dva rovnopisy zašle prevádzkovateľovi ...

(15)

Kontrolný štítok musí byť vyhotovený z nehorľavého materiálu a musí byť umiestnený na viditeľnom ...

(16)

Ak je v správe z kontroly uvedené, že zdroj nedosahuje požadovanú účinnosť, odborne spôsobilá ...

§ 4
(1)

Rozvody tepla sa zabezpečia vhodnou tepelnou izoláciou. Tepelná izolácia musí byť v súlade s ...

(2)

Tepelná izolácia rozvodov tepla musí byť chránená pred mechanickým poškodením. Vonkajší povrch ...

(3)

Tepelná izolácia sa na rozvody tepla nepoužije, ak

a)

sú rozvody tepla určené na vykurovanie, prípadne temperovanie priestoru,

b)

by mohla byť obmedzená funkčnosť armatúr,

c)

je potrebné zabezpečiť dochladenie kondenzátu pod určenú teplotu.

§ 5

Ministerstvo informuje Európsku komisiu o prijatých opatreniach v rámci pôsobnosti tohto nariadenia ...

§ 6

Týmto nariadením vlády Slovenskej republiky sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev ...

§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
  • 2)  § 7 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...
  • 3)  § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore