Všetky konsolidované znenia predpisu 234/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2023 224/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 224/2023 účinný od 01.07.2023 do 31.12.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
MENU
Hore