Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 228/2013 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platnosť od: 22.08.2013
Účinnosť od: 01.01.2015
Účinnosť do: 31.12.2015
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu 228/2013 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 228/2013 s účinnosťou od 01.01.2015 na základe 354/2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania ...

Výška dotácie
§ 1

Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť finančné prostriedky formou dotácie ...

§ 2
(1)

Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na

a)
verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky ...
b)
verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške
1.
147 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný byt, najviac však ...
2.
14 000 eur na 1 čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie ...
c)
miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 1 153 eur na nájomný byt, najviac ...
(2)

Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) zákona možno poskytnúť dotáciu do výšky 80 % ...

a)
verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 86 eur na 1 m verejného vodovodu, najviac však do výšky ...
b)
verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky vo výške 172 eur na 1 m ...
c)
miestnu komunikáciu vo výške 81 eur na 1 m miestnej komunikácie, najviac však do výšky 80 % oprávnených ...
§ 3
Na odstránenie systémovej poruchy podľa
a)

§ 6 ods. 1 písm. a) až e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 20 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, ...

b)

§ 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 14 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac ...

§ 4
Výška oprávnených nákladov
(1)

Na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona je oprávnený ...

a)
900 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,
b)
890 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,
c)
880 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.
(2)

Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona je oprávnený ...

a)
605 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,
b)
585 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.
(3)

Na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona je oprávnený náklad ...

a)
650 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,
b)
640 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,
c)
630 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.
(4)

Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona je oprávnený náklad ...

a)
430 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,
b)
420 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.
§ 4a
Prechodné ustanovenie

Ustanovenie § 2 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použije pre žiadosti o poskytnutie ...

§ 5
Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore