Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 221/2022 účinný od 01.07.2022

Platnosť od: 22.06.2022
Účinnosť od: 01.07.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov 221/2022 účinný od 01.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 221/2022 s účinnosťou od 01.07.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. júla 2022 platová tarifa uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 389/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Prílohak nariadeniu vlády č. 221/2022 Z. z.

  PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV(v eurách mesačne)

  Platová trieda Platová tarifa
  1. 598,50
  2. 630,00
  3. 735,00
  4. 779,50
  5. 878,50
  6. 940,50
  7. 1068,00
  8. 1 214,00
  9. 1 381,00

Načítavam znenie...
MENU
Hore