Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok 206/2010 účinný od 15.05.2010

Platnosť od: 15.05.2010
Účinnosť od: 15.05.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok 206/2010 účinný od 15.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 206/2010 s účinnosťou od 15.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 54b ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie ...

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z. z. Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore