Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov 198/2012 účinný od 05.10.2012


Platnosť od: 13.07.2012
Účinnosť od: 05.10.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov 198/2012 účinný od 05.10.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 198/2012 s účinnosťou od 05.10.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

1.

Za § 15ba sa vkladá § 15bb, ktorý znie:

„§ 15bb Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do ...

2.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z. ČASŤ A Zoznam skratiek: A.1: zmena a doplnenie ...

3.

Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2011/75/EÚ z 2. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 6)  Časť 1.3 STN EN 62388.
 • 7)  ISO 15372.
 • 8)  ISO 5489.
 • 9)  ISO 8729-1, STN EN 60945 vrátane opravy k IEC 60945.
 • 10)  STN EN 3-7+A1, STN EN 3-8 + STN EN 3-8/AC, STN EN 3-9 + STN EN 3-9/AC, STN EN 3-10.
 • 11)  STN EN 469 + STN EN 469/A1 + STN EN 469/AC.
 • 12)  STN EN 1486.
 • 13)  ISO 15538.
 • 14)  STN EN 15090.
 • 15)  STN EN 695+A1 + STN EN 695+A1/AC.
 • 16)  STN EN 443.
 • 17)  STN EN 136 + STN EN 136/AC, STN EN 137.
 • 18)  STN EN 14593-1, STN EN 14593-2, STN EN 14594.
 • 19)  STN EN ISO 16852, ISO 15364.
 • 20)  pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.
 • 21)  STN EN ISO 15540, STN EN ISO 15541.
 • 22)  STN EN 1716.
 • 23)  ISO 6182-1.
 • 24)  STN EN 12259-1+A1 + STN EN 12259-1+A1/A2 + STN EN 12259-1+A1/A3.
 • 25)  STN EN 14540+A1.
 • 26)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 60092-504, IEC 60533.
 • 27)  STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1.
 • 28)  STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1, STN EN 60079-0, STN EN 60079-1, STN EN 60079-10-1, ...
 • 29)  ISO 15370.
 • 30)  ISO 23269-1.
 • 31)  STN EN 402.
 • 32)  STN EN 1146.
 • 33)  STN EN 13794.
 • 34)  ISO 15371.
 • 35)  STN EN 54-2+AC + STN EN 54-2+AC/A1.
 • 36)  STN EN 54-4+AC + STN EN 54-4+AC/A1 + STN EN 54-4+AC/A2.
 • 37)  STN EN 54-5 + STN EN 54-5/A1.
 • 38)  STN EN 54-7 + STN EN 54-7/A1 + STN EN 54-7/A2.
 • 39)  STN EN 54-10 + STN EN 54-10/A1.
 • 40)  STN EN 54-11 + STN EN 54-11/A1.
 • 41)  IEC 60092-504, IEC 60533.
 • 42)  STN EN 1866-1 .
 • 43)  ISO 11601.
 • 44)  STN EN 54-3 + STN EN 54-3/A1 + STN EN 54-3/A2, IEC 60092-504, IEC 60533.
 • 45)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 60092-504, IEC 60533.
 • 46)  STN EN 50104 + STN EN 50104/A1.
 • 47)  STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-2+A1.
 • 48)  STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-3+A1.
 • 49)  STN EN 671-1.
 • 50)  STN EN 1069-1, STN EN 1069-2, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 51)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22090–2 + oprava, STN EN 62288. ...
 • 52)  STN EN ISO 8728, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 53)  STN EN ISO 9875 + STN EN ISO 9875/AC, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ...
 • 54)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61023, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 55)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20672, STN EN 62288.
 • 56)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61075, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 57)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 58)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108–2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 59)  ISO 11674, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 60)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097–1.
 • 61)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20673, STN EN 62288.
 • 62)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22554, STN EN 62288.
 • 63)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22555, STN EN 62288.
 • 64)  ISO 25862.
 • 65)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996-1, STN EN 62288.
 • 66)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61174, STN EN 62288.
 • 67)  ISO 16328, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 68)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61993-2, STN EN 62288.
 • 69)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62065, STN EN 62288.
 • 70)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62388.
 • 71)  STN EN ISO 8729, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 72)  ISO 16329, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 73)  ISO 22090-3 vrátane opravy 1 k ISO, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ...
 • 74)  ISO 17884, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 75)  ISO 16273, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 76)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162.
 • 77)  ISO 22090-1 + oprava I, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288. ...
 • 78)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996–2, STN EN 62288.
 • 79)  ISO 799.
 • 80)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN ...
 • 81)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-2, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN ...
 • 82)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, ISO 25861.
 • 83)  ISO 8729-2, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 84)  ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 85)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097-14, séria STN EN 61162.
 • 86)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-3, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 87)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62616.
 • 88)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 ...
 • 89)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN ...
 • 90)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 065-1 V1.2.1, STN EN 301 843-4 V1.2.1.
 • 91)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V.1.1.1, ...
 • 92)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1. ...
 • 93)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 066 V1.3.1.
 • 94)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 ...
 • 95)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN ...
 • 96)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 61097-10.
 • 97)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, ...
 • 98)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1, ...
 • 99)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN ...
 • 100)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 225 V1.4.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.
 • 101)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 466 V1.1.1.
 • 102)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 61097-13.
 • 103)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 14744 + STN EN 14744/AC.
 • 104)  IEC 60092-0504, IEC 60529.
 • 105)  ISO 27991.
 • 106)  Séria STN EN 60079.
 • 107)  STN EN 943-1 + STN EN 943-1/AC, STN EN 943-2, STN EN ISO 6529, STN EN ISO 6530, STN EN 14605+A1.
 • 108)  STN EN 13565-1+A1.
 • 109)  ISO 1716.
 • 110)  STN EN 12094-1.
 • 111)  STN EN 12094-2.
 • 112)  STN EN 12094-3.
 • 113)  STN EN 12094-4.
 • 114)  STN EN 12094-5.
 • 115)  STN EN 12094-6.
 • 116)  STN EN 12094-7 + STN EN 12094-7/A1.
 • 117)  STN EN 12094-8.
 • 118)  STN EN 12094-10.
 • 119)  STN EN 12094-11.
 • 120)  STN EN 12094-13.
 • 121)  STN EN 12094-16.
 • 122)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-2, séria STN EN 61162, STN ...
 • 123)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61924, STN EN 62288.
 • 124)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 125)  STN ISO 1069, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 126)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61209, STN EN 62288.
 • 127)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162.
 • 128)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 129)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 688 V1.1.1.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore