Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov 198/2012 účinný od 05.10.2012

Platnosť od: 13.07.2012
Účinnosť od: 05.10.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Vodná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov 198/2012 účinný od 05.10.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 198/2012 s účinnosťou od 05.10.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

1.

Za § 15ba sa vkladá § 15bb, ktorý znie:

„§ 15bb Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do ...

2.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z. ČASŤ A Zoznam skratiek: A.1: zmena a doplnenie ...

3.

Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2011/75/EÚ z 2. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 6)  Časť 1.3 STN EN 62388.
 • 7)  ISO 15372.
 • 8)  ISO 5489.
 • 9)  ISO 8729-1, STN EN 60945 vrátane opravy k IEC 60945.
 • 10)  STN EN 3-7+A1, STN EN 3-8 + STN EN 3-8/AC, STN EN 3-9 + STN EN 3-9/AC, STN EN 3-10.
 • 11)  STN EN 469 + STN EN 469/A1 + STN EN 469/AC.
 • 12)  STN EN 1486.
 • 13)  ISO 15538.
 • 14)  STN EN 15090.
 • 15)  STN EN 695+A1 + STN EN 695+A1/AC.
 • 16)  STN EN 443.
 • 17)  STN EN 136 + STN EN 136/AC, STN EN 137.
 • 18)  STN EN 14593-1, STN EN 14593-2, STN EN 14594.
 • 19)  STN EN ISO 16852, ISO 15364.
 • 20)  pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.
 • 21)  STN EN ISO 15540, STN EN ISO 15541.
 • 22)  STN EN 1716.
 • 23)  ISO 6182-1.
 • 24)  STN EN 12259-1+A1 + STN EN 12259-1+A1/A2 + STN EN 12259-1+A1/A3.
 • 25)  STN EN 14540+A1.
 • 26)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 60092-504, IEC 60533.
 • 27)  STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1.
 • 28)  STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1, STN EN 60079-0, STN EN 60079-1, STN EN 60079-10-1, ...
 • 29)  ISO 15370.
 • 30)  ISO 23269-1.
 • 31)  STN EN 402.
 • 32)  STN EN 1146.
 • 33)  STN EN 13794.
 • 34)  ISO 15371.
 • 35)  STN EN 54-2+AC + STN EN 54-2+AC/A1.
 • 36)  STN EN 54-4+AC + STN EN 54-4+AC/A1 + STN EN 54-4+AC/A2.
 • 37)  STN EN 54-5 + STN EN 54-5/A1.
 • 38)  STN EN 54-7 + STN EN 54-7/A1 + STN EN 54-7/A2.
 • 39)  STN EN 54-10 + STN EN 54-10/A1.
 • 40)  STN EN 54-11 + STN EN 54-11/A1.
 • 41)  IEC 60092-504, IEC 60533.
 • 42)  STN EN 1866-1 .
 • 43)  ISO 11601.
 • 44)  STN EN 54-3 + STN EN 54-3/A1 + STN EN 54-3/A2, IEC 60092-504, IEC 60533.
 • 45)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 60092-504, IEC 60533.
 • 46)  STN EN 50104 + STN EN 50104/A1.
 • 47)  STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-2+A1.
 • 48)  STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-3+A1.
 • 49)  STN EN 671-1.
 • 50)  STN EN 1069-1, STN EN 1069-2, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 51)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22090–2 + oprava, STN EN 62288. ...
 • 52)  STN EN ISO 8728, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 53)  STN EN ISO 9875 + STN EN ISO 9875/AC, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ...
 • 54)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61023, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 55)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20672, STN EN 62288.
 • 56)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61075, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 57)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 58)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108–2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 59)  ISO 11674, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 60)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097–1.
 • 61)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20673, STN EN 62288.
 • 62)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22554, STN EN 62288.
 • 63)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22555, STN EN 62288.
 • 64)  ISO 25862.
 • 65)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996-1, STN EN 62288.
 • 66)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61174, STN EN 62288.
 • 67)  ISO 16328, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 68)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61993-2, STN EN 62288.
 • 69)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62065, STN EN 62288.
 • 70)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62388.
 • 71)  STN EN ISO 8729, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 72)  ISO 16329, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 73)  ISO 22090-3 vrátane opravy 1 k ISO, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ...
 • 74)  ISO 17884, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 75)  ISO 16273, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 76)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162.
 • 77)  ISO 22090-1 + oprava I, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288. ...
 • 78)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996–2, STN EN 62288.
 • 79)  ISO 799.
 • 80)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN ...
 • 81)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-2, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN ...
 • 82)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, ISO 25861.
 • 83)  ISO 8729-2, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 84)  ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 85)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097-14, séria STN EN 61162.
 • 86)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-3, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 87)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62616.
 • 88)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 ...
 • 89)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN ...
 • 90)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 065-1 V1.2.1, STN EN 301 843-4 V1.2.1.
 • 91)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V.1.1.1, ...
 • 92)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1. ...
 • 93)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 066 V1.3.1.
 • 94)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 ...
 • 95)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN ...
 • 96)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 61097-10.
 • 97)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, ...
 • 98)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1, ...
 • 99)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN ...
 • 100)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 225 V1.4.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.
 • 101)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 466 V1.1.1.
 • 102)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 61097-13.
 • 103)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 14744 + STN EN 14744/AC.
 • 104)  IEC 60092-0504, IEC 60529.
 • 105)  ISO 27991.
 • 106)  Séria STN EN 60079.
 • 107)  STN EN 943-1 + STN EN 943-1/AC, STN EN 943-2, STN EN ISO 6529, STN EN ISO 6530, STN EN 14605+A1.
 • 108)  STN EN 13565-1+A1.
 • 109)  ISO 1716.
 • 110)  STN EN 12094-1.
 • 111)  STN EN 12094-2.
 • 112)  STN EN 12094-3.
 • 113)  STN EN 12094-4.
 • 114)  STN EN 12094-5.
 • 115)  STN EN 12094-6.
 • 116)  STN EN 12094-7 + STN EN 12094-7/A1.
 • 117)  STN EN 12094-8.
 • 118)  STN EN 12094-10.
 • 119)  STN EN 12094-11.
 • 120)  STN EN 12094-13.
 • 121)  STN EN 12094-16.
 • 122)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-2, séria STN EN 61162, STN ...
 • 123)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61924, STN EN 62288.
 • 124)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
 • 125)  STN ISO 1069, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 126)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61209, STN EN 62288.
 • 127)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162.
 • 128)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
 • 129)  STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 688 V1.1.1.
Načítavam znenie...
MENU
Hore