Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vládne nariadenie o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe. 181/1949 účinný od 20.07.1949


Platnosť od: 20.07.1949
Účinnosť od: 20.07.1949
Autor: Vláda Československej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 181/1949 s účinnosťou od 20.07.1949

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona zo dňa 11. mája 1949, č. 143 Sb., ...

Presuny pôsobnosti.
§ 1.
(1)

Pre zjednodušenie a zhospodárnenie verejnej správy pri prejednávaní niektorých personálnych pomerov ...

1.

z pôsobnosti vlády na ústredné úrady veci uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu,

2.

z pôsobnosti ústredných úradov na osobné úrady im podriadené veci uvedené v prílohe II k tomuto ...

(2)

Ustanovenia položiek 1 až 4, 7, 16 až 23 a 28 až 30 prílohy II k tomuto nariadeniu sa nevzťahujú ...

§ 2.
(1)

Kde v prílohách I, II a III k tomuto nariadeniu sú uvedené ustanovenia zákona zo dňa 25. januára ...

(2)

Ak v konaní o veciach, ktoré sa prenášajú z pôsobnosti vlády alebo ústredného úradu, bol až ...

Zrušenie schvaľovacieho práva v niektorých prípadoch a zastavenie niektorých pôsobností.
§ 3.
(1)

Práva schvaľovacie (práva udeľovať súhlas) uvedené v prílohách III a IV sa zrušujú.

(2)

Až na ďalšie sa nebudú s výnimkou uvedenou v odseku 3:

1.

kvalifikovať zamestnanci podľa §§ 14 až 20 služobnej pragmatiky a obdobných predpisov,

2.

sostavovať soznam o služobnom poradí podľa §§ 37 až 39 služobnej pragmatiky a obdobných predpisov, ...

3.

udeľovať čestné tituly podľa vládneho nariadenia zo dňa 2. marca 1939, č. 60 Sb., o čestných ...

(3)

Ustanovenie odseku 2, č. 1 sa nevzťahuje na vojenskú správu.

(4)

Ustanovenie § 2 platí obdobne i pre prípady uvedené v prílohách III a IV k tomuto nariadeniu.

Zjednodušenie disciplinárneho (kárneho) konania.
§ 4.

Pôsobnosť disciplinárnych komisií (disciplinárnych senátov) a ich predsedov podľa služobnej ...

§ 5.

Pre konanie pred disciplinárnymi úradmi (§ 4) sú smerodajné predpisy služobnej pragmatiky s týmito ...

1.

Pred začatím konania treba vypočuť jednotnú odborovú organizáciu.

2.

Disciplinárne vyšetrovanie vykoná, pokiaľ treba, prednosta služobného úradu (u zamestnancov vo ...

3.

Po skončenom vyšetrovaní predložia sa spisy disciplinárnemu úradu na rozhodnutie. Podľa potreby ...

4.

Ak to vyžadujú dôležité záujmy služby, možno pokračovať v disciplinárnom konaní, i keď ...

5.

Konanie o odkázaní na ústne pojednávanie sa nedeje a ústne pojednávanie možno nariadiť len, ...

6.

Ak sa vyhne zamestnanec úmyselne vypočutiu, môže sa mu uložiť disciplinárny trest i bez jeho ...

7.

Pred rozhodnutím disciplinárneho úradu treba vypočuť jednotnú odborovú organizáciu.

8.

Rozhodnutie vydá disciplinárny úrad iba písomne.

9.

Odvolací úrad rozhoduje bez ústneho pojednávania po dohode s jednotnou odborovou organizáciou. ...

10.

O obnove konania či už v prospech a či neprospech obvineného rozhodne disciplinárny úrad po vypočutí ...

§ 6.
(1)

Veci, o ktorých dosiaľ príslušná disciplinárna komisia v deň účinnosti tohto nariadenia ešte ...

(2)

O opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam (rozhodnutiam vo veci samej, opatreniam atď.), vydaným ...

(3)

Na rozhodnutia (rozhodnutia vo veci samej, opatrenia, atď.) urobené pred účinnosťou tohto nariadenia, ...

§ 7.
(1)

Ustanovenia §§ 4 až 6 platia obdobne pre disciplinárne (kárne) konanie podľa iných služobných ...

(2)

Ustanovenia §§ 4 až 6 platia primerane tiež pre disciplinárne konanie proti zamestnancom miestnych ...

(3)

Ustanovenia odseku 1 a §§ 4 až 6 sa nevzťahujú na sudcov z povolania, príslušníkov vojska, Sboru ...

Záverečné ustanovenia.
§ 8.
Doterajšie právo finančných úradov udeľovať súhlas v penzijných veciach zostáva nedotknuté <span class="shorten">...</span>
1.

ktoré sa prenášajú z pôsobnosti ústredných úradov na osobné úrady im bezprostredne podriadené, ...

2.

ktoré sa týkajú penzijného zaopatrenia zamestnancov ústredných úradov, pre ktoré ústredné ...

§ 9.

Používateľnosť ustanovení §§ 1, 4 a 15, ako aj príloh I, II a III k vládnemu nariadeniu zo ...

§ 10.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Ševčík v. r.,

tiež za ministra

Dr. Šrobára

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Clementis v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Gregor v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Neuman v. r.

Erban v. r.

Plojhar v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore