Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z. z. 180/2005 účinný od 01.05.2005


Platnosť od: 30.04.2005
Účinnosť od: 01.05.2005
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády č. 495/2003 Z. z. 180/2005 účinný od 01.05.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 180/2005 s účinnosťou od 01.05.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.

2.

Slovo „výmena“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „obchod“ ...

3.

Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 307/2003 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH ...

4.

V prílohe č. 2 nadpis časti A znie:

„Živočíšne črevá určené na výživu ľudí“.

5.

V prílohe č. 2 nadpis časti E znie:

„Masť, škvarené a tavené živočíšne tuky určené na výživu ľudí“.

6.

V prílohe č. 2 nadpis časti F znie:

„Králičie mäso a mäso z farmovej zveri určené na výživu ľudí“.

7.

V prílohe č. 3 časti B sa slová „ľudskú spotrebu“ nahrádzajú slovami „výživu ľudí“ ...

8.

V prílohe č. 3 časti B II. sa slová „konzumovanie ľuďmi“ nahrádzajú slovami „výživu ...

9.

V prílohe č. 3 časti C II. bode 4 sa slová „v odseku 1 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami ...

10.

V prílohe č. 3 časti C II. bode 5 sa slová „v bode 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „v odseku ...

11.

Príloha č. 3 sa dopĺňa časťou D, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ČASŤ D

Osobitné zdravotné podmienky pre kolagén určený na výživu ľudí

I. Všeobecne

1.

Touto prílohou sa ustanovujú zdravotné podmienky na uvádzanie na trh a dovoz kolagénu určeného ...

2.

Na účely tejto prílohy sa rozumie

a)

kolagénom výrobok na báze bielkoviny, získaný z koží, kožiek a šliach zvierat, vrátane kostí, ...

b)

kolagénom určeným na výživu ľudí kolagén určený na výživu ľudí ako potravina alebo vložený ...

3.

Na účely tejto prílohy sa použijú aj pojmy uvedené v časti C bode 2 písm. b) a c).

4.

Kolagén určený na výživu ľudí musí spĺňať požiadavky ustanovené v bodoch I až XI.

II. Prevádzkarne vyrábajúce kolagén

Kolagén určený na výživu ľudí musí pochádzať z prevádzkarní, ktoré spĺňajú požiadavky ...

III. Suroviny a prevádzkarne

1.

Na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí možno použiť tieto suroviny:

a)

kože a kosti farmovým spôsobom chovaných prežúvavcov,

b)

bravčové kože, kosti a črevá,

c)

hydinové kože a kosti,

d)

šľachy,

e)

kože a kosti voľne žijúcej zveri,

f)

rybacie kože a kosti.

2.

Zakazuje sa použiť kožky a kože, ktoré boli podrobené procesu činenia.

3.

Na suroviny uvedené

a)

v bode 1 písm. a) až d) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 4,

b)

v bode 1 písm. e) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 5,

c)

v bode 1 písm. a) až e) sa vzťahujú ustanovenia časti C bodu 6, pričom žiadna surovina nepochádza ...

d)

v bode 1 písm. f) sa vzťahujú ustanovenia časti C II. bodu 7.

4.

Zberné strediská a garbiarne dodávajúce surovinu na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí ...

IV. Preprava a skladovanie suroviny

1.

Preprava a skladovanie suroviny určenej na výrobu kolagénu sa musí vykonávať v súlade s časťou ...

2.

Počas prepravy a v čase dodania do zberného strediska, garbiarne a prevádzkarne na výrobu kolagénu ...

V. Výroba kolagénu

1.

Kolagén musí byť vyrobený postupom, ktorý zaručuje, že surovina prešla spracovaním, ktoré ...

2.

Kolagén, ktorý prejde postupom ustanoveným v bode 1, môže byť podrobený procesu sušenia.

3.

Kolagén neurčený na výživu ľudí možno vyrábať a skladovať v rovnakom zariadení ako kolagén ...

4.

Zakazuje sa použiť iné konzervačné látky ako konzervačné látky povolené podľa právne záväzných ...

VI. Hotové výrobky

Prevádzkovateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia vrátane skúšok s cieľom zabezpečiť, ...

VII. Balenie, skladovanie a preprava kolagénu

1.

Kolagén určený na výživu ľudí musí byť zabalený, skladovaný a prepravený za vyhovujúcich ...

2.

Na obaloch musí byť umiestnená identifikačná značka obsahujúca náležitosti ustanovené v časti ...

3.

Kolagén musí byť počas prepravy sprevádzaný obchodným dokladom v súlade s osobitným predpisom15) ...

VIII. Dovoz kolagénu a surovín určených na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí z tretích ...

1.

Kolagén určený na výživu ľudí možno doviezť na územie Slovenskej republiky, ak

a)

pochádza z tretích krajín uvedených v osobitnom predpise,16)

b)

pochádza z prevádzkarní spĺňajúcich požiadavky ustanovené v časti C písm. A II.,

c)

bol vyrobený zo suroviny, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v časti C III. a IV.,

d)

bol vyrobený v súlade s požiadavkami ustanovenými v časti C V.,

e)

spĺňa požiadavky ustanovené v časti C VI. a požiadavky balenia, skladovania a prepravy ustanovené ...

f)

na obale má identifikačnú značku uvádzajúcu náležitosti ustanovené v časti C VII. v bodoch ...

g)

je sprevádzaný zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v bode X.

2.

Surovinu určenú na výrobu kolagénu určeného na výživu ľudí, uvedenú v III. bode 1 možno ...

a)

pochádza z tretích krajín uvedených v osobitných predpisoch,17)

b)

každú zásielku suroviny sprevádza zdravotný certifikát, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v bode ...

3.

Zdravotný certifikát ustanovený v bode 1 písm. g) a v bode 2 písm. b) obsahuje jeden list a vyhotoví ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 15, 16 a 17 znejú:

„14) § 6 a 8 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore