Všetky konsolidované znenia predpisu 179/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2023 účinný od 01.06.2023 do 31.12.2023
MENU
Hore