Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 174/2007 účinný od 15.04.2007 do 01.10.2009

Platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Účinnosť do: 01.10.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 174/2007 účinný od 15.04.2007 do 01.10.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 174/2007 s účinnosťou od 15.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové ...

1.

V § 5 ods. 2 sa slová „v znení smernice Komisie 89/491/EHS, smernice Komisie 95/54/ES a smernice ...

2.

V § 5 ods. 14 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „spôsobom ustanoveným v bode 5.2 ...

3.

§ 9 znie:

Načítavam znenie...
MENU
Hore