Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 141/1946 účinný od 01.07.1946


Platnosť od: 22.06.1946
Účinnosť od: 01.07.1946
Autor: Vláda republiky Československé
Oblasť: Colné právo, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 141/1946 účinný od 01.07.1946
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 141/1946 s účinnosťou od 01.07.1946

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě ...

§ 1.

Celní sazebník se mění a doplňuje takto:

1.

Za saz. pol. 62 b) 2. se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Dřevěná moučka od 1. července 1946 do 31. Prosince 1948 ... beze cla.“.

2.

Položka a) 1. v poznámce za saz. čís. 179 se upravuje takto:

„1. přes 30 do 45% obj. .. všeob. celní sazba 1 Kčs za 100 kg vlastní váhy do 31. prosince 1947.“ ...

3.

Poznámka za saz. čís. 291 „Papír viskosový (celofánový), bez zřetele na svoji jinakou povahu ...

4.

Za saz. pol. 356 a) 2. se vkládá tato poznámka:

„Poznámka. Bukové latě, dovážené továrnami k výrobě nábytku z ohýbaného dřeva na dovolovací ...

5.

Za saz. čís. 484 se vkládá tato poznámka:

„Poznámka k saz. čís. 483 a 484. Ložiska kuličková a válečková (vyjma ložiska pro velocipedy) ...

§ 2.

Na dobu od 1. července 1946 do 31. prosince 1946 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do ...

1.

Kakaové boby a slupky.

9.

Fíky.

10.

Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky.

11.

Citrony, limony, cedráty.

12.

Pomeranče.

13.

Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra ...

14.

Datle, pistacie, banány (pisang).

19 - 21. Cukr.

23 - 34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35 - 39. Ovoce.

40 - 44. Zelenina.

45 - 53. Semena.

58.

Štětka soukenická.

63 - 72. Dobytek jatečný a tažný.

73 - 76. Jiná zvířata.

78 - 82, 86. Výrobky živočišné.

88 - 101. Tuky.

102 - 106. Mastné oleje.

113 - 123, 125 - 132. Potraviny.

133 - 135. Dříví, uhlí a rašelina.

141b)

umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145b). Sádra pálená.

146b). Bílá křída, těživec (přírodní baryt (síran barnatý)), mleté, plavené.

147b). Smírek zrněný, mletý, plavený.

148b),c) i pozn. Barevné hlinky.

149.

Jiné zeminy a kameny, uměle barvené.

150a)

vápno pálené, též hašené.

151.

Šťáva lékořicová (ze sladkého dřeva), zahuštěná, v bednách nebo v kusech.

156.

Dřeva barvířská:

b)

na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá)

c)

na drobno rozdělaná, kvašená.

157b). Dřevo kvebrachové a jiná dřeva tříslivá, na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, ...

162.

Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ...

163.

Výtažky barvířské výslovně nejmenované.

181.

Bavlněná vata, mimo vatu k léčebným účelům; niti upravené k čištění strojů atd.

182.

Přást surový, bílený, barvený, potištěný.

183 - 187. Bavlněná příze.

203.

Vata ze lnu, konopí, juty a jiných přediv rostlinných, výslovně nejmenovaných, mimo vatu k léčebným ...

204a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské ...

205a), b), c). Příze konopná (z konopného vlákna a z konopné koudele, též pomíšená jinými ...

206a), b). Příze jutová (z juty, též pomíšená lnem).

Poznámka k čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

221.

Vata z vlny a chlupů (srsti); klobouková vata a kloboukový podsadek (návěj) (obojí jenom polozplstěné, ...

222, 224 - 226. Vlněná příze.

241.

Hedvábná vata, mimo vatu k léčebným účelům.

242 - 244. Hedvábí.

245.

Příze z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy, též skaná. ...

305.

Kaučukové roztoky.

306.

Kaučukové těsto.

307.

Kaučuková vlákna neopředená (také plochá, nejvýše 3 mm široká).

308.

Desky nevulkanisované, krájené, rozestřené, rozválené (patentní desky).

312.

Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami. ...

313.

Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále ...

320.

Technické potřeby.

328 - 337 i poznámka 1. za s. č. 337. Kůže.

350.

Vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované, jakož i parkety (desky klížené nebo jinak spojené); ...

381.

Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, tabulích nebo jako čočky, lité, lisované ...

428a), 429 - 435. Železo a železné polotovary.

467.

Mykací povlaky všeho druhu; tkalcovské paprsky a zuby na tkalcovské paprsky, též ve svazcích ...

470.

Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, na pružno kalená), též ...

488: a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem

c)

zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem.

489.

Řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k ...

490.

Niklové anody.

546.

Elektrické uhlíky.

592.

Kuchyňská sůl, čistá (kamenná, vařená a mořská sůl) nebo pomíšená s jinými látkami (dobytčí ...

596b)

arsen kovový.

597: e) i pozn. hydroxyd hlinitý, umělý

f)

kyselina arsenitá (kysličník arsenitý)

h)

kysličník ciničitý, umělý (cínový popel).

598f)

kyselina fluorovodíková.

599: a) 1. ledek sodný (přírodní (čilský) i umělý), nečištěný

b)

Glauberova sůl (síran sodný)

c)

1. síran draselný; kyselý síran draselný; draslo (potaš), obsahuje-li nejvýše 85% uhličitanu ...

c)

2. kyselý síran sodný; náhražka vinného kamene

d)

soda (uhličitan sodný), surová nebo krystalovaná

e)

draslo (potaš), obsahuje-li více než 85% uhličitanu draselného; vodní sklo, pevné

f)

1. soda kalcinovaná (žíhaná)

f)

2. vodní sklo, tekuté

g)

1. chlorid amonný (salmiak)

g)

2. síran amonný

i)

1. borax čištěný

i)

2. kyselý uhličitan draselný a sodný; siřičitan sodný, pevný; kyselý siřičitan sodný, pevný; ...

k)

2. ostatní

l)

vodný roztok kyselého siřičitanu sodného (louh bisulfitový)

m)

1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

n)

ferrokyanid a ferrikyanid draselný a sodný (žlutá a červená sůl krevní); ferrokyanid vápenatý ...

o)

sirník draselný a sodný, též sirná játra; sirník amonný; chlorečnan draselný a sodný; fosforečnan ...

600: c) chlorid vápenatý, nečistý; annalin (umělý síran vápenatý); sirník barnatý, surový; ...

d)

spodium (kostní uhlí)

g)

i pozn. běloba na lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl) ...

l)

uhličitan vápenatý, umělý; fosforečnan vápenatý, umělý; karbid vápníku (kalciumcarbid); ...

m)

dusíkaté vápno (kalciumcyanamid)

n)

ledek vápenatý.

601.

Sloučeniny hliníku, železa, chromu, niklu a kobaltu, výslovně jmenované.

602.

Sloučeniny mědi, olova, zinku a cínu, výslovně jmenované.

604: a) glycerin surový

b)

glycerin čištěný, t. j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu

e)

kresol (matečný louh po krystalované čisté kyselině karbolové)

g)

kyselina salicylová a její deriváty.

610.

Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach ...

611.

Klih všeho druhu, též vyzina (vyzí klí).

612.

Albumin a albuminoidy; kasein.

613.

Škrob (také škrobová moučka).

614.

Škrobová lepidla (dextrin, leiogomme, gommelina) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované; ...

617.

Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty).

619.

Kolodium, chloroform, alkohol methylnatý (dřevný líh), aceton, sehnaná kyselina octová.

620b)

i pozn. jiné éthery jednoduché, jakož i všecky složené, též éther oenantový.

622d)

i pozn. 1 a 2. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625a)

sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové.

626.

Barvy výslovně nejmenované.

648a)

fotografické zvětšeniny podobizen.

652a)

moučka kostní.

653a)

tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté.

654a)

vinné mláto a vinné matoliny.

655.

Vinné droždí (kvasnice), těstovité.

657a)

odřezky (odstřižky) papírové, makulatura (popsaná i potištěná).

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provede je ministr financí v dohodě ...

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore