Všetky konsolidované znenia predpisu 140/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.12.2011 účinný od 15.12.2011
MENU
Hore