Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku 118/1988 účinný od 01.06.1992 do 31.12.1999

Platnosť od: 30.06.1988
Účinnosť od: 01.06.1992
Účinnosť do: 31.12.1999
Autor: Vláda Československej socialistickej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku 118/1988 účinný od 01.06.1992 do 31.12.1999
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 118/1988 s účinnosťou od 01.06.1992 na základe 235/1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Československej socialistickej republiky

o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 176 písm. c) zákona č. 100/1988 ...

§ 1

Toto nariadenie upravuje podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku občanom, ktorí ...

§ 2
(1)

Občan uvedený v § 1 má odo dňa nasledujúceho po dni uvoľnenia nárok na starobný dôchodok, ...

a)

bol zamestnaný najmenej 25 rokov,

b)

do dovŕšenia veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení ...

c)

príslušný štátny orgán mu nemôže zabezpečiť vhodné zamestnanie.2)

(3)

Pre výšku starobného dôchodku a pre nárok na starobný dôchodok sa pripočíta k dobe zamestnania ...

§ 3

Požívateľovi starobného dôchodku priznaného podľa § 2 sa do dovŕšenia veku potrebného pre ...

§ 4
(1)

Žiadosť o starobný dôchodok musí byť doložená potvrdením príslušného štátneho orgánu ...

(2)

Starobný dôchodok priznaný podľa § 2 sa nevypláca po dobu, po ktorú sa občanovi poskytovalo ...

§ 5
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.

Štrougal v. r.

Poznámky

  • 1)  § 14 a nasl. vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou ...
  • 2)  § 1 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
Načítavam znenie...
MENU
Hore