Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky 114/2017 účinný od 15.01.2023

Platnosť od: 25.05.2017
Účinnosť od: 15.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky 114/2017 účinný od 15.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 114/2017 s účinnosťou od 15.01.2023 na základe 17/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

Štátnu službu môže vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky na štátnozamestnaneckom mieste

a)

v odbore štátnej služby

1.

2.06 Justícia,

2.

2.09 Obrana,

3.

2.12 Priemyselné vlastníctvo,

4.

2.17 Vnútro,

5.

2.23 Ochrana utajovaných skutočností,

6.

2.27 Kybernetická bezpečnosť,

b)

v služobnom úrade, ktorým je

1.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

2.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

3.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra,

c)

mimoriadnej významnosti,

d)

vyžadujúcom oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.1)

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2017.

Robert Fico v. r.

Poznámky

  • 1)

    Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Načítavam znenie...
MENU
Hore