Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica 108/2004 účinný od 01.03.2004

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 01.03.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Príroda a krajina, Cestovný ruch, Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica 108/2004 účinný od 01.03.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 108/2004 s účinnosťou od 01.03.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Týmto nariadením sa na účely zabezpečenia ochrany a využívania historických, urbanistických, ...

(2)

Predmetom ochrany je kultúrno-historické a prírodné prostredie pamiatkových rezervácií s ich ...

§ 2
Pamiatková rezervácia Banská Bystrica
(1)

Územie pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica je vymedzené v prílohe č. 1.

(2)

Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom ...

§ 3
Pamiatková rezervácia Kremnica
(1)

Územie pamiatkovej rezervácie Kremnica je vymedzené v prílohe č. 2.

(2)

Mapové podklady so zakresleným územím vymedzenej pamiatkovej rezervácie sú uložené na Mestskom ...

§ 4
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore