Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a s ďalšími zákonmi 77/1997 účinný od 18.03.1997

Platnosť od: 18.03.1997
Účinnosť od: 18.03.1997
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo, Cenné papiere, Miestna štátna správa, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky a s ďalšími zákonmi 77/1997 účinný od 18.03.1997
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nález 77/1997 s účinnosťou od 18.03.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 27. februára 1997

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. ...

rozhodol:

1.

Ustanovenia § 8 ods. 1, 3 a 8 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ...

2.

Ustanovenie § 8 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení ...

3.

Ustanovenia § 8 ods. 6, § 11 ods. 1 v časti „je oprávnená poisťovňa uvedená v registri podľa ...

4.

Ustanovenie § 8 ods. 8 písm. e) v časti „je fondom splnomocnený osobitnou zmluvou uzatvorenou ...

5.

Ustanovenie § 8 ods. 9 v častiach „a cena dohodnutá v zmluve je primeraná“, „bolo“, „udelené ...

6.

Ustanovenie § 9 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení ...

7.

Ustanovenie § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z., ktorým sa mení ...

8.

Vo zvyšnej časti sa návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú účinnosť vo výroku ...

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore