Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. februára 1995 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, s § 658 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 51/1995 účinný od 21.03.1995 do 30.04.1995

Platnosť od: 21.03.1995
Účinnosť od: 21.03.1995
Účinnosť do: 30.04.1995
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. februára 1995 vo veci vyslovenia nesúladu § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, s § 658 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 51/1995 účinný od 21.03.1995 do 30.04.1995
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nález 51/1995 s účinnosťou od 21.03.1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. ...

rozhodol:

Ustanovenie § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Ustanovenie § 13 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Predseda

Ůstavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Čič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore