Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi 313/1994 účinný od 15.11.1994

Platnosť od: 15.11.1994
Účinnosť od: 15.11.1994
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Občianske právo, Územná samospráva, Pozemné komunikácie, Ústavné súdnictvo, Štátne zriadenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21. septembra 1994 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Ľubovňa s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi 313/1994 účinný od 15.11.1994
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 313/1994 s účinnosťou od 15.11.1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Richarda Rapanta a z členov ...

rozhodol:

1.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa z 10. septembra 1993 č. 2/93 o ochrane obecného ...

2.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Ľubovňa z 10. septembra 1993 č. 2/93 o ochrane obecného ...

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné ...

Predseda senátu:

Richard Rapant v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore