Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. decembra 2007 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. v znení zákona č. 98/1995 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. s čl. 123 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 14/2008 účinný od 23.01.2008

Platnosť od: 23.01.2008
Účinnosť od: 23.01.2008
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. decembra 2007 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. v znení zákona č. 98/1995 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. s čl. 123 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 14/2008 účinný od 23.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nález 14/2008 s účinnosťou od 23.01.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 4. decembra 2007 v pléne zloženom z predsedníčky ...

rozhodol:

1.

Ustanovenie § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. ...

2.

Vo zvyšnej časti návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 2 ods. ...

Ak Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neuvedie ustanovenie § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva ...

Predsedníčka pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ivetta Macejková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore