Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 37/2018 z 13. decembra 2022 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 768db Obchodného zákonníka 13/2023 účinný od 11.01.2023

Platnosť od: 11.01.2023
Účinnosť od: 11.01.2023
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Ústavné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 37/2018 z 13. decembra 2022 vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 768db Obchodného zákonníka 13/2023 účinný od 11.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nález 13/2023 s účinnosťou od 11.01.2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore