Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 30.09.2022
Dátum ZZ: 20.12.2022
Čiastka ZZ: 1208
Číslo ZZ: 457/2022

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Cieľom zmien a doplnení zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 321/2002 Z. z.“) je umožniť použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely ochrany vymedzených kategórií vojenských objektov a priestorov, označených zákazom fotografovania podľa § 63 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vojenských konvojov a vojenských transportov, pred činnosťou bezpilotného lietadla, t. j. akéhokoľvek lietadla prevádzkovaného autonómne alebo určeného na samostatnú prevádzku alebo na ...
...
MENU
Hore