Vládny návrh zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 28.09.2007
Dátum ZZ: 31.12.2007
Čiastka ZZ: 268/2007
Číslo ZZ: 669/2007


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

6Dôvodová správaA. Všeobecná časťIVláda Slovenskej republiky v roku 1999 schválila Koncepciu rozvoja diaľničnej infraštruktúry vrátane harmonogramu výstavby na roky 1999 až 2002. V nadväznosti na to v roku 2001 schválila Projekt výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií (uznesenie z 21. februára 2001 č. 162) a harmonogram na roky 2002 až 2004. Tento projekt bol v roku 2003 aktualizovaný (uznesenie z 26. júna 2003 č. 523). Napriek úsiliu všetkých doterajších vlád sa nepodarilo dobudovať základnú sieť diaľnic a rýchlostných komunikácií podľa schválených harmonogramov ani do roku 2005 a ukazuje sa, že bez mimoriadnych opatrení sa to pri doterajšom priemernom ročnom tempe 16,9 km nepodarí ani do roku 2010.Prvým opatrením, ktoré má pomôcť urýchliť dostavbu základnej siete diaľnic a rýchlostných komunikácií v pôvodnom termíne (t.j. do roku 2010), bola novela zákona z roku 1996 (zákon č. 275/2007 Z. z.), ktorá je účinná len od 1. júla 2007, takže jej efekt sa ešte neprejavil.Druhým opatrení...
...
MENU
Hore