Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Dátum doručenia: 10.11.2021
Dátum ZZ: 15.11.2021
Čiastka ZZ: 790
Číslo ZZ: 412/2021

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

1

Dôvodová správa

A.Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimír Lengvarský ako iniciatívny návrh.

Cieľom predloženej novely zákona je reagovať na aktuálny stav v spoločnosti týkajúci sa dohľadu nad dodržiavaním aktuálnych opatrení v boji proti ochoreniu COVID – 19. Na tento účel sa preto navrhuje spresnenie niektorých ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.

Navrhuje sa preto upraviť povinnosť prevádzkovateľov

-kontrolovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia uložené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, a na tento účel vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti,

-odmietnuť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť pri ...
...
MENU
Hore