Vládny návrh zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 28.09.2007
Dátum ZZ: 31.12.2007
Čiastka ZZ: 266/2007
Číslo ZZ: 659/2007


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

27DÔVODOVÁ SPRÁVAVšeobecná časťCieľom predloženého návrhu zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „návrh zákona o zavedení eura v SR“) je vytvoriť základné právne predpoklady v Slovenskej republike na bezproblémové a úspešné budúce zavedenie eura na Slovensku a začlenenie Slovenskej republiky do eurozóny, a to čo najprecíznejším vytvorením generálneho všeobecného() právneho rámca v Slovenskej republike na organizované a plynulé riešenie všetkých kľúčových záležitostí na Slovensku, ktoré súvisia s prechodom zo slovenskej meny na euro, a to jednak už v procese prípravy na zavedenie eura na Slovensku a tiež počas samotného prechodu z doterajšej slovenskej meny na euro pri zavedení eura v Slovenskej republike (po splnení všetkých ekonomických konvergenčných kritérií, tzv. maastrichtských kritérií). V súvislosti s predloženým návrhom zákona o zavedení eura v SR a zároveň v súvislosti s právnym rámcom Európskych spoločenstiev/Eur...
...
MENU
Hore