Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela Rafaja a Jána Slotu na vydanie zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Dátum doručenia: 01.03.2007
Dátum ZZ: 20.06.2007
Čiastka ZZ: 126/2007
Číslo ZZ: 274/2007


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa A. Všeobecná časť Účelom predkladaného návrhu zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom je zmierniť krivdy, ktoré komunistický režim spôsobil politickým väzňom a ich rodinným príslušníkom. Návrh zákona vychádza z ustanovenia § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, podľa ktorého má osobitný zákon upraviť zmiernenie niektorých krívd spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami. Cieľom návrhu zákona je zlepšiť sociálnu situáciu osôb, ktoré boli v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 väznené a boli súdne rehabilitované podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov. Zákon o súdnej rehabilitácii neriešil zlú sociálnu situáciu, do ktorej sa dostali bývalí politickí väzni, upravoval iba nárok na odškodnenie, ktorý zahŕňal náhradu za stratu na zárobku, náhradu škody na zdraví, náhrady trov, ...
...
MENU
Hore