Vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 23.02.2018
Dátum ZZ: 15.05.2018
Čiastka ZZ: 870
Číslo ZZ: 157/2018


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa


A. Všeobecná časť

Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) do legislatívneho procesu predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe úlohy C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2016.
Predkladaný návrh zákona vychádza z pôvodného zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom preberá základné princípy v ňom ustanovené. Návrh zákona rešpektuje pri zavádzaní pojmov a s tým súvisiacich definícií ustanovenie § 3 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov 
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
a zároveň pri ustanovovaní práv a povinností dodržiava čl. 2 ods. 3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a systematiku členenia návrhu zákona podľa čl. 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.
Návrh zákon...
...
MENU
Hore