Vládny návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 09.11.2012
Dátum ZZ: 20.12.2012
Čiastka ZZ: 101
Číslo ZZ: 414/2012


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

21dôvodová správaA. Všeobecná časť
Návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 'návrh zákona') upravuje obchodovanie s emisnými kvótami sklen
íkových plynov s Slovenskej republike, v Európskej únii a medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje zniž
ovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom, obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok, práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku a prevá
dzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a účastníkov systému obchodovania, pôsobnosť orgánov štátnej správy.
Návrh zákona sa predkladá z dôvodu transpozičnej povinnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve v platnom ...
...
MENU
Hore