Podzákonné predpisy k predpisu 98/2004

  1. platnýOpatrenie ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja 192/2008 účinný od 01.06.2008
  2. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja 212/2008 účinný od 01.07.2008 do 31.12.2008
  3. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja 233/2004 účinný od 01.05.2004 do 01.01.2005
  4. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja 277/2011 účinný od 01.09.2011 do 31.12.2011
  5. platnýOpatrenie ktorou sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomentklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja 330/2004 účinný od 01.06.2004
  6. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja 553/2010 účinný od 01.01.2011 do 31.08.2011
  7. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja 618/2008 účinný od 01.01.2008 do 31.12.2010
  8. neplatnýVyhláška ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja 697/2004 účinný od 01.01.2005 do 01.07.2008
MENU
Hore